Oświata w Gminie Krzemieniewo

Na terenie gminy Krzemieniewo funkcjonują następujące placówki:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Drobninie, Drobnin 25, 64-120 Krzemieniewo
  • Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach, ul. Leszczyńska 6, 64-122 Pawłowice
  • Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa w Garzynie, ul. Leszczyńska 50, 64-120 Krzemieniewo
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie, Nowy Belęcin 30, 64-120 Krzemieniewo
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Filialna w Oporówku, Oporówko 7 a, 64-120 Krzemieniewo
  • Publiczne Przedszkole, ul. Spółdzielcza 48,  64-120 Krzemieniewo
  • Publiczne Przedszkole Nr 2, ul. Zielona 16, 64-122  Pawłowice
  • Oddział przedszkolny w Oporówku funkcjonujący w ramach Publicznej Szkoły Podstawowej Filialnej w Oporówku
  • Oddział przedszkolny w Nowym Belęcinie funkcjonujący w ramach Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie
  • Oddział przedszkolny w Pawłowicach funkcjonujący w ramach Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach.

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Uczniowie i przedszkolacy biorą udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, a także w pracy wielu kół zainteresowań. Zdobywają nagrody i wyróżnienia na szczeblu powiatowym, województwa i kraju. Aktywnie działają w samorządach uczniowskich oraz akcjach charytatywnych. Niemal wszyscy dostają się do wybranych szkół ponadgimnazjalnych. Do szkół uczniowie dowożeni są dwoma busami, a wielu korzysta ze ścieżek rowerowych łączących niektóre wsie.

Obrazek

Garzyn

Obrazek

Nowy Belęcin

Obrazek

Oporówko

Obrazek

Pawłowice

Obrazek

Krzemieniewo

Obrazek

Pawłowice

Obrazek

Drobnin