Oświata w Gminie Krzemieniewo

Na terenie gminy Krzemieniewo funkcjonują następujące szkoły:
- Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole Szkoła Podstawowa w Garzynie
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Józefa Ponikiewskiego w Nowym Belęcinie
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie
- Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach
- Szkoła Podstawowa Filialna w Oporówku 

Szkoły są nowoczesne, dobrze wyposażone, wszystkie mają pracownie komputerowe, świetlice i biblioteki. Przy każdej placówce jest boisko szkolne, a przy gimnazjach sale gimnastyczne. 

W gminie są także trzy przedszkola: w Krzemieniewie, Pawłowicach i Garzynie. 

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Uczniowie i przedszkolacy biorą udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, a także w pracy wielu kół zainteresowań. Zdobywają nagrody i wyróżnienia na szczeblu powiatowym, województwa i kraju. Aktywnie działają w samorządach uczniowskich oraz akcjach charytatywnych. Niemal wszyscy dostają się do wybranych szkół ponadgimnazjalnych. Do szkół uczniowie dowożeni są dwoma busami, a wielu korzysta ze ścieżek rowerowych łączących niektóre wsie.

Obrazek

Zespół Szkół  Przedszkole Szkoła Podstawowa w Garzynie

Obrazek

Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie

Obrazek

Szkoła Podstawowa Filialna w Oporówku

Obrazek

Przedszkole Publiczne w Pawłowicach

Obrazek

Przedszkole Publiczne w Krzemieniewie

Obrazek

Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach

Obrazek

Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie