W maju bieżącego roku został ogłoszony Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Polak – to brzmi dumnie”, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem konkursu było kształtowanie wśród uczniów świadomości patriotycznej, poczucia identyfikacji z własnym krajem oraz upowszechnianie tradycji i kultury narodowej, a także wzbogacanie świadomości wartości dziedzictwa narodowego.
Do konkursu przystąpiły dwie uczennice gimnazjum z Zespołu Szkół w Pawłowicach Izabela Michalak z klasy II (obecnie kl. III) oraz Agnieszka Adamek z klasy III (obecnie absolwentka). Prace na konkurs zostały przygotowane pod kierunkiem p. Kingi Urbańczak.
Spośród 1678 prac z całego świata (Polska, Białoruś, Ukraina, Niemcy, Czechy, Rosja, Francja, Węgry, Grecja, Szwecja, Szwajcaria, Uzbekistan, Azerbejdżan, Argentyna, USA, Kanada, Nowa Zelandia), członkowie komisji obradującej w lipcu 2012r., nagrodzili nadesłane prace gimnazjalistek ze szkoły w Pawłowicach.
Izabela Michalak otrzymała nagrodę specjalną jury, natomiast Agnieszka Adamek wyróżnienie.
Zwycięzcy konkursu wraz z opiekunem zostali zaproszeni na uroczystą galę wręczenia nagród, która odbędzie się 22 października 2012r. w ratuszu w Białymstoku.

Kinga Urbańczak