25 maja klasę II a ze Szkoły Podstawowej w Drobninie spotkała bardzo miła niespodzianka. Pani zaprosiła do klasy gościa, którym okazał się ratownik medyczny. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się jak należy zachować się w sytuacji wypadku, nauczyliśmy się powiadamiać właściwe służby ratunkowe oraz przypomnieliśmy sobie numery alarmowe. Ćwiczyliśmy również układanie poszkodowanego w bezpiecznej pozycji a także wykonywania resuscytacji. Na zakończenie otrzymaliśmy kolorowanki, które będą nam przypominały ważne numery telefonów alarmowych. Spotkanie było bardzo pouczające i przybliżyło nam tematykę udzielania pierwszej pomocy.