Zakończenie roku szkolnego to także rozstanie z najstarszym rocznikiem uczniów. W tym roku szkolnym pożegnaliśmy wszystkich 34 trzecioklasistów Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach. Uroczystość, na której Dyrektor Szkoły Pani Mirosława Graf wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów wyróżniających się w nauce oraz podziękowania dla rodziców aktywnie włączających się w życie klasy i szkoły, odbyła się we wtorek 21 czerwca br. Były podziękowania, kwiaty, wzruszenia oraz program artystyczny „Zapamiętam moją szkołę...” przygotowany przez przyszłych absolwentów, a po nim komers, na którym młodzież bawiła się pod opieką rodzi-ców do późnego wieczora.
Oficjalne pożegnanie nastąpiło w piątek 24 czerwca br. Tomasz Adamczak, Aleksandra Jankowiak, Joanna Kaczmarek, Michał Karolak, Zofia Kurowska, Filip Mazurkiewicz i Maria Olejni-czak ukończyli szkołę z wyróżnieniem, a cała klasa ze średnią ocen 4,10; 56 % tegorocznych absolwentów uzyskało wzorową ocenę z zachowania. Nagrodę Wójta Gminy Krzemieniewo za szczególne osiągnięcia otrzymała Zofia Kurowska.
Wszystkim Absolwentom gratulacje z okazji ukończenia gimnazjum, powodzenia w nowych szkołach i życzenia kolejnych sukcesów składaWychowawczyni klasy
Monika Żalik