Zofia Kurowska jest bardzo dobrą uczennica klasy III. Przez cały okres nauki w gimnazjum otrzymywała świadectwa z wyróżnieniem i wzorowo się zachowywała. Działała na rzecz klasy, organizowała klasowe uroczystości, pełniła dodatkowe funkcje i wywiązywała się z nich bez zarzutów. Pomagała w nauce koleżankom i kolegom. Włączała się w akcje organizowane przez szkołę i występowała na rzecz środowiska; udzielała się w organizacjach, np. w ZHP, szkolnym Wolontariacie, rozwijała swoje umiejętności w kołach zainteresowań działających w szkole, pełniła funkcje w Samorządzie Szkolnym i samorządzie klasowym.
Reprezentowała Szkołę w zawodach sportowych – mistrzostwach powiatu i różnych konkursach, np. w Wielkopolskim Konkursie Historycznym „Kokarda Narodowa a współczesny patriotyzm”, w Wielkopolskich Konkursach Plastycznych, Wielkopolskim Konkursie w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego „Złota Żaba”, osiągała również znaczące sukcesy, np. III miejsce w Wielkopolskim Konkursie Religijnym „Przy mojej chrzcielnicy”, III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „70. Rocznica Powstania Warszawskiego”.
Gimnazjum kończy ze średnią ocen 5,22.