W dniu 19 września 2016 roku w naszej szkole odbył się dla uczniów gimnazjum, „Konkurs wiedzy o BHP w gospodarstwie rolnym”.
Konkurs ogłoszony był pod hasłem „Bezpiecznie na wsi”. Organizatorem była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Lesznie.
Celem konkursu była popularyzacja wśród uczniów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym oraz pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich. Sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.
W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie gimnazjum, którzy rozwiązywali test. Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą i dopiero po dogrywce wyłoniono zwycięzców.
I miejsce zajął Amadeusz Kamiński z klasy II
II miejsce Jolanta Klimasz z klasy III
III miejsce – Jakub Bajer z klasy III.
Uczniom wręczono atrakcyjne nagrody ufundowane przez KRUS.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Maria Wawrzyniak
wicedyrektor Zespołu Szkół w Pawłowicach