W dniu 18 października 2016r. w pałacu w Pawłowicach wręczone zostały nagrody dla uczniów kl. IV Zespołu Szkół w Pawłowicach Justyny Wilczkowiak, Patryka Zepa i Tomka Mani, w obecności Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, Wójta Gminy Krzemieniewo Pana Andrzeja Piertuli, Dyrektora Instytutu Zootechniki w Pawłowicach Pana Ireneusza Dymarskiego oraz kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie Pani Małgorzaty Mikołajczak
Nasi uczniowie, pod kierunkiem Pani Henryki Tobółki, wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Zabytek w mojej okolicy”, ogłoszonym przez Panią Jolantę Goszczyńską Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konkurs miał na celu ukazanie wrażliwości dzieci na dziedzictwo kulturowe w naszej małej ojczyźnie.
Nasi uczniowie przedstawili w swoich pracach pałac i kościół w Pawłowicach oraz pałac w Garzynie. Jury konkursowe przyznało naszym uczniom równorzędne, atrakcyjne nagrody.

Henryka Tobółka