W tym roku po raz 16-ty obchodziliśmy Dzień Papieski pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. To dzień poświęcony Papieżowi Polakowi – Św. Janowi Pawłowi II. Karol Wojtyła został wybrany na Stolicę Piotrową 16 października 1978 r. W liturgii Kościoła wspominamy go natomiast 22-go października czyli w dniu inauguracji pontyfikatu. Pamięć o życiu i nauczaniu Jana Pawła II jest wciąż żywa w sercach Polaków i przekazywana młodszym pokoleniom. Uczniowie naszej szkoły również zapragnęli włączyć się w nurt religijnych wydarzeń, wyrażających wdzięczność za dzieło wielkiego rodaka: I my – Młodzi – chcemy złożyć hołd Świętemu Papieżowi. Jan Paweł II niejednokrotnie kierował swoje słowo do Młodych, mówiąc: Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją! W Zespole Szkół w Pawłowicach odbył się koncert w wykonaniu najmłodszych dzieci, jak i młodzieży. Na początku młodzi wykonawcy wyśpiewali życiorys Jana Pawła II w piosence Lolek. Usłyszeliśmy również takie piosenki, jak: Nie boję się, Jest na świecie miłość, Zaufaj Panu już dziś, Ty tylko mnie poprowadź, Anioły są wśród nas, Zabierzesz mnie na drugi brzeg, Alleluja czy Taki duży taki mały może świętym być. Na zakończenie zabrzmiał Hymn Światowych Dni Młodzieży, odbywających się w tym roku w Krakowie, Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Muzyka wzbudziła wiele wzruszeń i emocji. W refleksyjnych nastrojach wróciliśmy do codziennych zajęć. W obchody Dnia Papieskiego oprócz młodych artystów włączył się Wolontariat szkolny oraz Samorząd Uczniowski. Nad całością czuwały Panie Anna Kasińska i Magdalena Ratajczak. Dziękujemy za pomoc także P. Teresie Górczak, P. Karolowi Żalikowi i P. Maciejowi Rozwalce.