W dniu 10 grudnia 2018 roku w szkole w Drobninie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Od trzech miesiecu z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę szkoła organizowała różne akcje, aby uczcić tak okrągły jubileusz. Zwieńczeniem wszystkich działań było zamurowanie w ścianie na szkolnym korytarzu walizki - kapsuly czasu - z adnotacją, aby otworzyć ją za 50 lat w dniu 11 listopada 2068 roku. Akademia przygotowana przez uczniów z różnych klas oraz pana Jerzego Kownackiego, była podsumowaniem wszystkich działań, jakie od początku roku szkolnego miały miejsce. A było to narodowe czytanie "Przedwiośnia", quiz "100 pytań na 100-lecie Niepodległej", turniej "Kocham Cię, Polsko", konkurs recytatorski i piosenki patriotycznej oraz plastyczny, Marsz Małego Patrioty, bieg niepodległościowy, pisanie listu do powstańca, wspólne śpiewanie przez wszystkich uczniów hymnu i "Roty", zatańczenie poloneza, stworzenie wystawy "100 brył na 100-lecie Niepodległej". Nie zapomniano też o powstańcach wielkopolskich - mieszkańcach gminy Krzemieniewo,  spoczywających na cmentarzu w Drobninie. Ich groby oznaczono tabliczką "Grób Powstańca Wielkopolskiego".

Podsumowaniem całości było w dniu 10.12 2018 wysłanie w przyszłość kapsuły z rozmaitymi artefaktami. Znalazły się tam m.in. listy z przesłaniem od każdej klasy, księga pamiątkowa ze zdjęciami każdej klasy z wychowawcą, wszystkich nauczycieli i pracowników,   wpisami rodziców i zapraszanych w międzyczasie na uroczystości gości, , nagrana Pieśń Szkoły, gazeta ABC, aktualny program TV, Statut Szkoły, nagranie z polonezem, "Rotą" i obchodami święta Niepodległości z dnia 9 listopada 2018 roku oraz biało-czerwona flaga.

Kapsuła została zamurowana w wnęce na korytarzu i oznaczona tabliczką z informacją, aby otworzyć ją za 50 lat. Zapewne wielu z dzisiejszych zgromadzonych, szczególnie tych najmłodszych,  będzie brało udział w  wydarzeniu  w roku 2068. Będą wspominać szkolne lata, kolegów i koleżanki, nauczycieli,  będą przeglądać zdjęcia, gazety i dokumenty. Będzie to dla nich na pewno miłe doświadczenie i okazja, aby powspominać stare dzieje.

W dzisiejszej uroczystości, poza Dyrekcją, uczniami i pracownikami szkoły, udział wziął także Pan Wójt Radosław Sobecki, Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Krysztofiak oraz przedstawiciel Rady Rodziców Pani Julita Stachowska.

 

Tekst/foto:

Monika Piotrowiak

 Galeria zdjęć: