Tradycją w szkole w Drobninie jest spotkanie świąteczne z wychowankami Domu Dziecka ze Wschowy, które Samorząd Uczniowski przygotowuje co dwa lata. W spotkaniu biorą też udział członkowie SU wraz z nauczycielami z Pawłowic, dlatego też spotkanie organizuje  w swojej szkole Samorząd Uczniowski z Pawłowic. W spotkaniu, oprócz uczniów należących do SU,  brały udział Opiekunki, Dyrekcja obu szkoł, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Pan Wójt. Po uroczystej kolacji dzieci przystąpiły do dekorowania pierników. Na zakończenie odbył się turniej na wzór "Kocham Cię, Polsko". Uczniowie podzieleni zostali na trzy drużyny, odpowiadali na pytania dotyczące Polski - geografia, jedzenie, polska gramatyka, polskie seriale i teleturnieje, disco polo, polscy aktorzy, poeci i pisarze. Były też kalambury. Wychowankom Domu Dziecka zostały przekazane dłgoterminowe produkty spożywcze zakupione z dochodu z dyskoteki andrzejkowej. Przedstawiciel Rady Rodziców przekazał także produkty mleczne, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.Galeria zdjęć: