W 100. rocznicę wybuchu powstania uczciliśmy pamięć Wielkopolan,

dla których jedną z głównych treści życia

była walka o prawo powrotu w ojczyste granice.

 

 

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

W 100. ROCZNICĘ OBCHODÓW WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

 

 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku,

teren Wielkopolski nie znalazł się w granicach Rzeczpospolitej.

Walka o powrót do macierzy rozpoczęła się 27 grudnia 1918r.

 w godzinach popołudniowych, gdy w centrum Poznania padły pierwsze strzały.

Wówczas rozpoczął się bój mieszkańców całej  Wielkopolski o wolność

 oraz usunięcie pruskiego zaborcy.

O powodzeniu powstania,

zadecydował spontaniczny i masowy udział całego ludu wielkopolskiego.

Powstanie Wielkopolskie zakończyło się pełnym sukcesem wyzwoleńczym.

To dzięki niemu, po 123 latach niewoli, ogłoszona została niepodległość,

a Wielkopolska wróciła do upragnionej macierzy.

W historii naszego narodu było to jedyne powstanie zakończone zwycięstwem.

 

 

W piątek 11 stycznia 2019r. społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach oraz zaproszeni goście, m. in. Wójt Gminy Krzemieniewo p. R. Sobecki, Starosta Powiatu Leszczyńskiego p. J. Wawrzyniak, dyrektorzy szkół  i przedszkoli, radni naszej gminy, sołtysi, wzięli udział w uroczystym apelu z okazji ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY. A w tym roku były one wyjątkowe, bowiem ich myślą przewodnią była 100. rocznica zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

W programie artystycznym, uczniowie klasy III gimnazjum pod opieką wychowawczyni p. K. Urbańczak i przy współpracy p. W. Jarusa oraz p. M. Rosika, ukazali drogę Wielkopolski do odzyskania wolności. Ważne jest bowiem upowszechnianie znajomości tematu tradycji niepodległościowych Wielkopolski oraz ukazywanie zależności pomiędzy poszczególnymi zaborami w kontekście walk niepodległościowych. 

Utwory poetyckie oraz pieśni patriotyczne umacniają wśród społeczności kultywowanie polskiej tradycji, pogłębiają tożsamość narodową, a także poczucie wspólnoty narodowej. Powstanie Wielkopolskie było bardzo ważnym punktem na drodze rodzącej się II Rzeczpospolitej. Przyczyniło się w znacznej mierze do upowszechnienia w Europie poglądu o polskości Wielkopolski. Jednak nie bez znaczenia pozostawał fakt, że ponad 123 lata Wielkopolska była pod zaborem pruskim. Dlatego też treść uroczystego apelu była przekrojem przez historię Wielkopolski w XIX wieku i próbą wskazania na siłę tożsamości narodowej Wielkopolan.

Apel został zwieńczony wręczeniem nagród zwycięzcom Gminnego Konkursu „KARTKA Z ALBUMU O PWSTAŃCU WIELKOPOLSKIM”.

Dyrektor Szkoły p. Mirosława Graf podziękowała uczniom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości oraz gościom, którzy uczestniczyli w tak ważnym wydarzeniu życia szkoły.

 

Kinga UrbańczkGaleria zdjęć: