W marcu uczniowie klasy 2 i 3 Publicznej Szkoły Podstawowej  w Pawłowicach pod opieką pań Magdaleny Ratajczak i Henryki Tobółki  rozpoczęli  zajęcia w ramach projektu edukacyjnego „Uniwersytet Młodych Przyrodników” – „Przyroda od A do Z”. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   U projekcie bierze udział 6 szkół z całej Wielkopolski.  Cykl zajęć będzie prowadzony przez pracowników uniwersytetu na terenie  szkoły oraz  Uniwersytetu Przyrodniczego.

W piątek  22.03.2019r. w sali Biocentrum  odbyła się inauguracja zajęć.  Z rąk Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, prof. Dr hab. Piotra Ślósarza uczniowie otrzymali indeksy, a wykład inauguracyjny wygłosił doktor Marcin Tobółka.  Po części oficjalnej uczniowie uczestniczyli już w pierwszych zajęciach, które odbyły się w Kolegium Maximus. Dla uczestników tego projektu był to dzień pełen wrażeń. Z  niecierpliwością oczekują na kolejne spotkanie.

Tekst/foto: Henryka TobółkaGaleria zdjęć: